Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Programın Amaçları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ6.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IZ6.0
İŞL107UGENEL İŞLETMEZ5.0
MUH103UGENEL MUHASEBE IZ5.0
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IZ5.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUZ6.0
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIZ6.0
İŞL104UYÖNETİM VE ORGANİZASYONZ5.0
MUH104UGENEL MUHASEBE IIZ5.0
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IIZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ÇEK201USOSYAL POLİTİKA IZ6.0
ÇEK203UÇALIŞMA EKONOMİSİ IZ6.0
MLY203UKAMU MALİYESİZ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ IZ3.0
İKT203UMİKRO İKTİSATZ6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ÇEK202USOSYAL POLİTİKA IIZ6.0
ÇEK204UÇALIŞMA EKONOMİSİ IIZ6.0
HUK210UİDARE HUKUKUZ6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ IIZ3.0
İKT204UMAKRO İKTİSATZ6.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ÇEK301UÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİZ6.0
ÇEK303UİSTİHDAM VE İŞSİZLİKZ6.0
HUK301UBİREYSEL İŞ HUKUKUZ7.0
SOS323UÇALIŞMA SOSYOLOJİSİZ5.0
HUK107UTÜRK ANAYASA HUKUKUZ6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ÇEK302UGELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKZ6.0
ÇEK304USENDİKACILIKZ6.0
ÇEK306UULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKAZ6.0
HUK302UTOPLU İŞ HUKUKUZ7.0
SOS110UÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ5.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİZ5.0
ÇEK401UENDÜSTRİ İLİŞKİLERİZ7.0
ÇEK403UİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZ6.0
ÇEK405USOSYAL GÜVENLİKZ7.0
İST203UİSTATİSTİKZ5.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İŞL402UİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ7.0
ÇEK402UÇALIŞMA YAŞAMININ DENETİMİZ5.0
HUK208UTİCARET HUKUKUZ6.0
HUK402USOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ7.0
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİZ5.0

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

Comments