Anadolu Üniversitesi Maliye

Maliye

Programın Amaçları

Maliye Lisans Programının amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden–sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Maliye Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IZ6.0
İŞL107UGENEL İŞLETMEZ5.0
MAT103UGENEL MATEMATİKZ5.0
MUH103UGENEL MUHASEBE IZ6.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUZ5.0
HUK122UTEMEL İDARE HUKUKUZ5.0
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIZ6.0
MUH104UGENEL MUHASEBE IIZ6.0
SOS104UİNSAN VE TOPLUMZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKT203UMİKRO İKTİSATZ6.0
İST203UİSTATİSTİKZ6.0
MLY203UKAMU MALİYESİZ6.0
MLY205UGENEL VERGİ HUKUKUZ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ IZ3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK208UTİCARET HUKUKUZ4.0
HUK214UVERGİ USUL HUKUKUZ7.0
İKT204UMAKRO İKTİSATZ6.0
MLY202UVERGİ TEORİSİZ7.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ IIZ3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK305UÖZEL VERGİ HUKUKU IZ6.0
İKT301UPARA VE BANKAZ6.0
İKT313UKAMU EKONOMİSİ IZ7.0
MLY301UDEVLET BÜTÇESİZ6.0
MUH301UMALİYET MUHASEBESİZ5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK306UÖZEL VERGİ HUKUKU IIZ6.0
İKT314UKAMU EKONOMİSİ IIZ7.0
MLY302UMAHALLİ İDARELER MALİYESİZ6.0
MLY304UKAMU MALİ YÖNETİMİZ5.0
MLY306UULUSLARARASI KAMU MALİYESİZ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK405UVERGİ CEZA HUKUKUZ6.0
HUK407UVERGİ İCRA HUKUKUZ6.0
MLY401UDEVLET BORÇLARIZ5.0
MLY403UMALİYE POLİTİKASI IZ7.0
TİC205UGÜMRÜK MEVZUATIZ6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİZ6.0
İKT408UEKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARIZ5.0
MLY404UMALİYE POLİTİKASI IIZ6.0
MLY406UVERGİ UYGULAMALARIZ6.0
MLY408UVERGİ YARGILAMASI HUKUKUZ7.0

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Maliye Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Maliye Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Maliye Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Maliye Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

Comments