Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programının adı 2019-2020 öğretim yılından itibaren “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değiştirilmiştir.

2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, sistemde kayıtlı oldukları program adıyla öğrenim görmeye devam edeceklerdir. Bu öğrencilerin mezuniyetlerine kadar düzenlenecek belgelerinde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı bilgisi yer alacaktır.

Programın Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IZ6.0
İŞL107UGENEL İŞLETMEZ5.0
MUH103UGENEL MUHASEBE IZ6.0
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IZ5.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK110UBORÇLAR HUKUKUZ5.0
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIZ6.0
MUH104UGENEL MUHASEBE IIZ6.0
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IIZ5.0
TAR116UGENEL UYGARLIK TARİHİZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK209UANAYASA HUKUKUZ6.0
KYT201UYÖNETİM BİLİMİ IZ6.0
MLY203UKAMU MALİYESİZ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ IZ3.0
SİY201USİYASET BİLİMİZ6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK210UİDARE HUKUKUZ6.0
İŞL202UKAMU YÖNETİMİZ7.0
KYT202UYÖNETİM BİLİMİ IIZ6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ IIZ3.0
YYT202UYEREL YÖNETİMLERZ5.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
TAR118USİYASİ TARİHZ6.0
ARY101USOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ5.0
ÇEK101USOSYAL POLİTİKAZ6.0
HUK303UKAMU PERSONEL HUKUKUZ7.0
ULİ305UKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLERZ6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ADL106UİNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİZ6.0
SİY102UTÜRK SİYASAL HAYATIZ7.0
SOS110UÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ6.0
ULİ302UULUSLARARASI ÖRGÜTLERZ5.0
ADL104UİDARİ YARGIZ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİZ6.0
KYT301UKENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARIZ6.0
HUK403UTÜRK İDARE TARİHİZ7.0
SOS207USİYASET SOSYOLOJİSİZ6.0
SOS319UTÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISIZ5.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİZ5.0
İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİZ5.0
KYT402UKAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARZ7.0
TAR222USİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİZ7.0
MLY402UMALİYE POLİTİKASIZ6.0

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

2019-2020 öğretim yılından önce İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıran mevcut öğrenciler, mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri halinde “İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alacaklardır.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Comments

 • davutuyar

  MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ Z 6.0
  KYT301U KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI Z 6.0
  HUK403U TÜRK İDARE TARİHİ Z 7.0
  SOS207U SİYASET SOSYOLOJİSİ Z 6.0
  SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Z 5.0