Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;
Yeni Kayıt
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünden en az 180 ve daha yukarı puan almış olanların 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayıt sayfasını inceleyebilirsiniz.Yeni Kayıt İçin Özel KoşullarBu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.Bu programın eğitim dili İngilizcedir.Bu programdan ders alabilmek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”ndan 60 ve üzeri puan almak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders alabilirler ancak dört yarıyılın sonunda yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin eşdeğer Türkçe programına kaydı yapılır.Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;
İkinci Üniversite
Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel KoşullarBu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.Mütercimlik-Tercümanlık programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.Eğitimlerini yabancı dil (İngilizce) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.İngilizce Öğretmenliği programında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
HUK113UIntroduction to LawHukuka GirişZ5.0
İKT105UIntroduction to Economics Iİktisada Giriş IZ5.0
SOS119UIntroduction to SociologySosyolojiye GirişZ3.0
TAR219UPolitical ThoughtSiyasal DüşünceZ5.0
ULİ101UIntroduction to World CivilizationDünya Medeniyetlerine GirişZ6.0
ULİ103UIntroduction to International RelationsUluslararası İlişkilere GirişZ6.0
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
ARY204UResearch MethodsAraştırma YöntemleriZ5.0
İKT108UIntroduction to Economics IIİktisada Giriş IIZ5.0
ULİ104UPolitical SciencePolitika BilimiZ5.0
ULİ106UContemporary World CivilizationsÇağdaş Dünya UygarlıklarıZ5.0
ULİ108UInternational PoliticsUluslararası PolitikaZ5.0
ULİ110UDiplomacyDiplomasiZ5.0
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
HUK225UPublic International Law IUluslararası Kamu Hukuku IZ6.0
ULİ205UTheories Of International Relations IUluslararası İlişkiler Teorileri IZ6.0
ULİ207UInternational Organization and Global GovernanceUluslararası Örgütlenme ve Küresel YönetişimZ6.0
ULİ209UForeign Policy AnalysisDış Politika AnaliziZ6.0
TAR227UPrinciples Of Atatürk and The History Of Turkish Revolution IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZ3.0
TÜR201UTurkish Language ITürk Dili IZ3.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
HUK226UInternational SecurityUluslararası GüvenlikZ6.0
SİY204UTurkish PoliticsTürk SiyasetiZ6.0
ULİ206UTheories Of International Relations IIUluslararası İlişkiler Teorileri IIZ6.0
ULİ208URegional OrganizationsBölgesel ÖrgütlerZ6.0
TAR228UPrinciples Of Atatürk and The History Of Turkish Revolution IIAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZ3.0
TÜR202UTurkish Language IITürk Dili IIZ3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
İŞL113UIntroduction to Businessİşletmeye GirişZ6.0
İŞL351UForeign TradeDış TicaretZ6.0
ULİ351UTurkish Foreign Policy ITürk Dış Politikası IZ6.0
ULİ353UHistory Of International RelationsUluslararası İlişkiler TarihiZ6.0
ULİ355UEuropean IntegrationAvrupa EntegrasyonuZ6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
İŞL356UInternational BusinessUluslararası İşletmeZ6.0
ULİ354UGeopolitics and StrategyJeopolitik StratejiZ6.0
ULİ356UHuman Rightsİnsan HaklarıZ6.0
ULİ358UAmerican Foreign PolicyAmerikan Dış PolitikasıZ6.0
ULİ455UPublic International Law IIUluslararası Kamu Hukuku IIZ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
ULİ352UTurkish Foreign Policy IITürk Dış Politikası IIZ6.0
ULİ451UConflict ResolutionÇatışma ÇözümüZ6.0
ULİ453URussia,Central Asia and The CaucasiaRusya, Orta Asya ve KafkasyaZ6.0
ULİ457UThe Middle East and North AfricaOrta Doğu ve Kuzey AfrikaZ6.0
ULİ459UGlobal Political EconomyKüresel Politik EkonomiZ6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders KoduDers AdıDers AdıZorunluAKTS
ULİ452UTurkish EconomyTürk EkonomisiZ6.0
ULİ454UThe European Union in World AffairsDünya İlişkilerinde Avrupa BirliğiZ6.0
ULİ456UThe BalkansBalkanlarZ6.0
ULİ458UGlobal South and Emerging PowersKüresel Güney ve Yükselen GüçlerZ6.0
ULİ460UDiplomatic Correspondence and ProtocolDiplomatik Yazışma ve ProtokolZ6.0

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Comments