Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası İlişkiler Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIZ5.0
İKT103UİKTİSADA GİRİŞ IZ6.0
SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IZ5.0
TAR113UUYGARLIK TARİHİ IZ5.0
TAR119USİYASİ TARİH IZ6.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIZ6.0
SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IIZ5.0
TAR114UUYGARLIK TARİHİ IIZ5.0
TAR120USİYASİ TARİH IIZ6.0
ULİ102UULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK209UANAYASA HUKUKUZ6.0
HUK221UULUSLARARASI HUKUK IZ6.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TÜR201UTÜRK DİLİ IZ3.0
ULİ201UULUSLARARASI POLİTİKA IZ6.0
ULİ403UTÜRK DIŞ POLİTİKASI IZ6.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
HUK222UULUSLARARASI HUKUK IIZ6.0
İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİZ6.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TÜR202UTÜRK DİLİ IIZ3.0
ULİ202UULUSLARARASI POLİTİKA IIZ6.0
ULİ404UTÜRK DIŞ POLİTİKASI IIZ6.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
SİY301UBALKANLAR’DA SİYASETZ6.0
SİY303UORTA ASYA VE KAFKASLARDA SİYASETZ6.0
ULİ301USTRATEJİ VE GÜVENLİKZ6.0
ULİ303UİNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİZ6.0
ULİ305UKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLERZ6.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
KÜL102UKÜLTÜR TARİHİZ6.0
SİY302UORTA DOĞUDA SİYASETZ6.0
ULİ302UULUSLARARASI ÖRGÜTLERZ6.0
ULİ304UDIŞ POLİTİKA ANALİZİZ6.0
ULİ306UULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKZ6.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKT401UAVRUPA BİRLİĞİZ6.0
SİY201USİYASET BİLİMİZ6.0
ULİ401UAMERİKAN DIŞ POLİTİKASIZ6.0
ULİ405UULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI IZ6.0
ULİ407UDİPLOMASİ TARİHİZ6.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
ARY404UULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ6.0
İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİZ6.0
İLT402UKÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMZ6.0
SİY202UGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASETZ6.0
ULİ406UULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI IIZ6.0

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler

Comments