Yerel Yönetimler

Çıkmış Sorular 2016-2017 Bahar Dönemi Final Sınavı Çıkmış Soru ve Cevapları

2016 Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı (2.Dönem-Final) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programlarına ait derslerin yer aldığı;

CS22-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Adalet Meslek Etiği
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Mali Hukuk Bilgisi
 • Medeni Hukuk II

CS22-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Arapça II
 • Hadis Tarihi ve Usulü
 • İslam Hukukuna Giriş
 • İslam Kurumları ve Medeniyeti
 • Tefsir Tarihi ve Usulü

CS22-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Etiketleme ve İşaretleme
 • İş Hijyeni
 • Kimyasal Maddeler ve
 • Tehlikeleri
 • Makina ve Teçhizat

CS22-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Adli Sosyal Hizmet
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
 • Felsefe
 • Okul Sosyal Hizmeti
 • Psikiyatrik Sosyal Hizmet
 • Sosyal Antropoloji
 • Sosyal Hizmet Tarihi
 • Sosyal Hizmet Yönetimi
 • Sosyal Hizmette Bilişim
 • Teknolojileri
 • Türkiyenin Toplumsal ve
 • Ekonomik Yapısı

CS22-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Anayasa Hukuku
 • Dağıtım Kanalları Planlaması
 • Halkla İlişkilerde Uygulama
 • Teknikleri
 • İletişim Hukuku
 • İletişim Kuramları
 • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
 • Kişilerarası İletişim
 • Lojistik Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama İlkeleri
 • Reklam Fotoğrafçılığı
 • Sözlü İletişim ve Hitabet
 • Sponsorluk

CS22-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aydınlanma Felsefesi
 • Felsefe
 • Gelişim Psikolojisi
 • Gündelik Yaşam Sosyolojisi
 • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
 • Mantık
 • Sanat Sosyolojiisi
 • Sosyal Antropoloji
 • Türk Sosyologları

CS22-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Anayasa Hukuku
 • Dış Ticaret Belgeleri
 • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
 • Maliyet Muhasebesi II
 • Matematik II
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Para ve Bankacılık
 • Pazarlama İlkeleri
 • Sermaye ve Para Piyasaları
 • Stratejik Yönetim
 • Temel Kredi İşlemleri
 • Temel Sigortacılık ve Risk
 • Vergi Hukuku

CS22-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aile Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi II
 • Çocuk ve Drama
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Öğrenme ve Öğretme Teknikleri I

CS22-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Biyoistatistik
 • Kişilerarası İletişim
 • Sağlık Hukuku
 • Stratejik Yönetim
 • Temel Sağlık Bilgisi

CS22-10 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Afet ve Acil Durum Mevzuatı
 • Afetlerde Haberleşme
 • Dosyalama ve Arşivleme
 • Fizyopatoloji
 • Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
 • Lojistik Yönetimi

CS22-11 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Animasyon Tasarımı
 • Bilgisayar Donanımı
 • Büro Yönetimi
 • Dosyalama ve Arşivleme
 • Masaüstü Yayıncılık
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama İlkeleri
 • Protokol ve Sosyal Davranış
 • Kuralları
 • Sözlü İletişim ve Hitabet
 • Temel Sağlık Bilgisi
 • Turizm Coğrafyası
 • Turizm ekonomisi
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Web Editörü

CS22-12 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ceza Hukuku
 • Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
 • Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri
 • Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri
 • Havacılık Kuralları
 • İnşaat Muhasebesi
 • Kişilerarası İletişim
 • Kriminoloji
 • PatlayıcıParlayıcı Maddeler ve Önlemleri
 • Pazarlama İlkeleri
 • Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi

CÖ22-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • ETicaret
 • Finansal Yönetim
 • İlk yardım ve Acil Sağlık
 • Hizmetleri
 • İnsan Hakları ve Sosyal
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal İletişim Yönetimi
 • Özel Eğitim II
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma
 • Yöntemleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Temel Bilgi Teknolojileri
 • Toplumla Sosyal Hizmet
 • Tüketici Davranışları
 • Türk İslam Edebiyatı
 • Yabancı Dil II

PS22-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Banka Muhasebesi
 • Finansal Hizmet Pazarlaması
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Sağlık Ekonomisine Giriş
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
 • Sigorta Muhasebesi
 • Sigortacılık Uygulamaları
 • Uluslararası Bankacılık

PS22-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Bireylerle Sosyal Hizmet
 • Blok Uygulama II
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
 • Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Sosyal Hizmet Etiği

PS22-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aile Sosyolojisi
 • Çağdaş Felsefe Akımları
 • Çağdaş Psikoloji Akımları
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • Din Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Gelişme Sosyolojisi
 • Modern Mantık
 • Sosyoloji Tarihi

PS22-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
 • Çağrı Merkezi Yönetimi II
 • Çağrı Merkezleri İçin Temel
 • Satış Teknikleri
 • Depolama ve Envanter Yönetimi
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
 • Dış Ticaret Teşvikleri
 • Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
 • Görsel Programlama II
 • Gümrük İşlem ve Uygulamaları
 • İçerik Yönetim Sistemi
 • İnternet Programcılığı II
 • Lojistik Maliyet Analizi
 • Nesne Tabanlı Programlama
 • Türk vergi Sistemi

PS22-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuk Edebiyatı ve Medya
 • Çocuk Gelişimi Uygulamaları
 • Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
 • Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi

PS22-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ekip Çalışması ve Liderlik
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama
 • İstatistik Analiz
 • Kültürlerarası İletişim
 • Marka Yönetimi
 • Medya Planlaması
 • Muhasebe Denetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Reklam Kampanyaları ve
 • Reklamcılık Uygulamaları
 • Şirketler Muhasebesi
 • Uluslararası Halkla İlişkiler

PS22-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Arapça IV
 • Din Eğitimi ve Din
 • Hizmetlerinde Rehberlik
 • Din Sosyolojisi
 • Hadis
 • Kelama Giriş

PS22-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Cezaevi Yönetimi ve İnfaz
 • Hukuku Bilgisi
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Kalem Mevzuatı ve Tebligat
 • Hukuku Bilgisi

PS22-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • İş Güvenliği Mevzuatı
 • Meslek Hastalıkları
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yanma ve Yangın

PÖ22-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Mikro İktisat
 • Örgütsel İletişim
 • Pazarlama İletişimi
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Sosyal Politika
 • Tıbbi Terminoloji
 • Ticaret Hukuku
 • Türk Dili II
 • Türkiyenin Toplumsal Yapısı
 • Uluslararası İktisat
 • Yaşayan Dünya Dinleri
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Tüm kitapçıkların cevap anahtarına ulaşmak için tıklayınız.