YKS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

YKS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 2020 YKS diğer adıyla Yükseköğretim kurumları Sınavı’nda öğrenciler  2020 YKS hesaplamasının YGS ve LYS’den farkı olup olmayacağını merak ediyor. YKS başvuru tarihlerinin belli olmasıyla adaylarda YKS 2020 ile ilgili heyecan artmaya başladı.

Peki YKS puan hesaplaması nasıl yapılıyor? YKS puan türleri neler? Adaylar puanları nelere göre belirleniyor? bilinmesi gereken bilgiler şöyle;

YKS soruları, Temel yeterlilik testinde adaylara Türkçe, Sosyal bilimler, Temel Matematik ve Fen bilimlerinden toplamda 120 soru yöneltiliyor.

Alan yeterlilik testinde  ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal bilimler testi, Matematik, Fen Bilimleri, Din kültürü ve Felsefe grubu soruları yönetiliyor. AYT  ise 160 sorudan oluşuyor.

Yabancı dil testinde ise sadece Yabancı Dilleri( İngilizce, Fransızca, Almanca) ilgili 80 soru yer alıyor.

Bu sorulara verilen cevaplara göre YKS sonuç belli oluyor. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı(YKS) puan hesaplaması ile ilgili bilinmesi gerekenler bazı bilgiler şöyle;

  • Adayların katılacağı her sınav için belli standart puanları hesaplanıyor
  • Her adayın testlere verdiği cevaba göre doğru ve yanlışları belirleniyor.
  • Adayın kaç yanlışı varsa dörde bölünüyor, 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi sağlanarak ham net sayısı belirleniyor.
  • Ham net sayısı belirlendikten sonra her öğrencinin sorulara verdikleri cevaplara göre ham puanlar, testin ortalaması, standart sapması belirleniyor.
  • Standart sapma her adayın aynı soruya verdiği cevaba göre değişiyor. Yani adayların çok yanlış yaptığı soruların standart sapması yüksek, az yanlış yaptın soruların standart sapması ise düşük oluyor.
  • Standart puan ve standart sapma değerlerine göre puanlar belirleniyor.
  • Adayın hesaplanmış Ortaöğretim Başarı Puanları sınav puanına eklenerek tercih yapılacak puan belirleniyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı Hesaplama

2020 YKS sınav sisteminde OBP değer aralıkları 250 – 400 arası oldu. Ortaöğretim bitirme puanı 100 üzerinden belirlenen adayın 5 ile çarpılmış puanı OBP puanı olacak.

Örneğin 50 puan olan öğrencinin OBP puanı 250, 100 puan olan öğrencinin ki 500 olacak.

Elde edilen OBP puanı 0.12 katsayısı ile çarpılarak adayın sınav puanına eklenecek.

Örneğin; Adayın OBP puanı 500 ise 500*0.12=60, 300 ise 300*0 12=36 olacak

Yani, OBP puanı 500 olan adayın sınav puanına ilave 60 puan, 300 olan adaya ise sınav puanına ilaveten 36 puan gelecek.

Okul puanı hesaplanırken her öğrenci için aynı katsayılarla çarpılarak elde edilen puanlar eklenecek.

Öğretmen Liseleri ve Meslek Liseleri Puan Hesaplama

Temel Meslek Liselerine gidip, kendi bölümünden üniversite tercihi yapan adaylarda aynı şekilde fazladan 0.06 katsayısı ile çarpılarak kendi bölümlerini seçmeleri durumunda 15 ila 30 arası fazladan puan kazanacaklar.

Sınavı Kazanıp Gitmeyen Adayların Puan Hesaplaması

Herhangi bir bölüm kazanıp da gitmeyen ve sınava tekrar giren adayların bir sonraki okul puanları yarı yarıya düşürülecek. Yani 0.12 ile değil 0.06 ile çarpılarak bulunan sayı eklenecek. Öğretmen Lisesi ve Mesleki liselere gidiyorlarsa katsayıları 0.06 ile değil 0.03 ile çarpılacak. Yani 60 puan alabilecek bir aday kazanıp gitmezse 2020 YKS  puan hesaplama sonucunda totelde 30 puanı düşmüş olacak.

Okul birincilerinin puanları  ayrıcalıklı olmayacak.  okul birincilerine direk 60 puan gelmeyecek.  diploma notu 5 ile çarpılıp daha sonra tekrar 0.12 katsayısı ile çarpılarak bulunacak.

Comments